Disclaimer & privacy policy

Onze disclaimer & privacy policy: wij gebruiken uw gegevens alleen voor de dienstverlening aan u. Om de website van MyTec-Bedrijven en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, heeft MyTec-Bedrijven in een aantal gevallen beperkte persoonsgegevens nodig. Indien u dat niet wenst dan is de dienstverlening niet mogelijk.

MyTec-Bedrijven gebruikt de persoonsgegevens om haar diensten aan te kunnen bieden aan haar klanten en aan haar verplichtingen te voldoen voor de wetgeving.

Bent u bezoeker van de website zonder een dienst af te nemen dan bewaren wij alleen de IP-gegevens voor onze analyse tools van Google om u en andere klanten beter te kunnen bedienen. Bij een bezoek aan onze website wordt u, middels een apart klein scherm, erop gewezen dat wij cookies plaatsen. Indien u daarmee akkoord gaat klikt u de in dat scherm geplaatste ‘OK’ knop.

Wij en onze partners, analyse- of dienstverleners gebruiken technologieën zoals cookies, tags en scripts. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, onze website te beheren, de bewegingen van gebruikers op onze website te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand in zijn geheel te verzamelen. Wij kunnen rapporten met samengestelde gegevens ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze ondernemingen.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van cookies om de instellingen van gebruikers (bv. taalvoorkeur) te onthouden. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beheren via hun browser. Als u cookies weigert, kunt u onze website nog altijd gebruiken. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde functies of delen van onze website niet optimaal werken.

We wijzen erop dat cookies blokkeren tot een minder volledige surfervaring kan leiden, omdat wij in dat geval de volledige functionaliteit van de website niet kunnen garanderen.

Indien u contact met ons opneemt, vragen en/of opmerkingen per e-mail plaatst is het mogelijk dat MyTec-Bedrijven uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

MyTec-Bedrijven heeft technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. MyTec-Bedrijven is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de op onze website aangeboden diensten/formulieren geeft u alleen toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor dienstverlening van MyTec-Bedrijven aan u.

Wij maken gebruik van externe professionele dienstverleners voor gegevensverwerking: dienstverleners die onder contract staan bij ons om onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen zoals technologiediensten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zullen daarbij persoonsgegevens worden gedeeld wanneer wij verplicht worden om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of een rechtshandhavingsinstantie in het kader van een onderzoek om onwettige activiteiten te helpen voorkomen of opsporen.

U heeft het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. U heeft het recht om ons te vragen om achterhaalde of onjuiste persoonlijke gegevens die wij van u hebben bij te werken of te corrigeren. U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens niet langer te verwerken binnen de geldende wetgeving.

De inhoud van deze website is met zorg opgesteld. Er kunnen desalniettemin geen rechten aan ontleend worden. Mocht u vragen en/of klachten hebben dan kunt u zich wenden tot onderstaand telefoonnummer: MyTec-Bedrijven 06 – 2442 0603.