Training Werkplekbegeleider

Een MyTec student verdient de beste begeleiding tijdens zijn stage. Daarom vragen wij uw werkplekbegeleiders kosteloos onze training te volgen. Aanmelden voor de training van 2023 is niet meer mogelijk!

Trainingen

De training werkplekbegeleider zal in 2023 plaatsvinden in april waarbij er ruimte is voor maximaal 16 deelnemers.

De herhaaldag voor ervaren werkplekbegeleiders die de training voorgaande jaren hebben gevolgd vind plaats op 25 april 2023.

Locatie

Bezoekercentrum De Hoep

Johannisweg 2, 1901 NX Castricum

Trainingsdagen 2023:

 • 4 april 13:00 – 16:00 Werkplekbegeleiders training dagdeel 1

 • 11 april 13:00 – 16:00 Werkplekbegeleiders training dagdeel 2

 • 18 april 13:00 – 16:00 Werkplekbegeleiders training dagdeel 3

 • 25 april 13:00 – 16:00 Herhaaldag voor ervaren begeleiders

Aanmelden voor de training van 2023 doet u via het aanmeldformulier, de aanmeldcode heeft u ontvangen van onze programmamanager . Na aanmelding krijgt u zo snel mogelijk een bevestiging.

  Inhoud van de training

  Dagdeel 1: de werkplekbegeleider

  • de opleiding: organisatie en opbouw Mytec / multi-disciplinair leren

  • de begeleider: do’s en dont’s van een goede werkplekbegeleider

  • de MyTec professional: het profiel van de begeleiders (docenten en werkplekbegeleiders)

  Dagdeel 2: de student

  • studenten van MyTec

  • kwalificatiedossier techniek

  • begeleiden van studenten: sturen, coachen, motiveren en beoordelen

  • didactiek: hoe leren wij?

  • multidisciplinaire opdrachten

  Dagdeel 3: communicatie

  • niveaus in communicatie (inhoud en betrekking)

  • gesprekstechniek

  • feedback & reflectie

  Doelen van de training

  Kennis:

  • heeft kennis van uitstroomprofielen van studenten

  • heeft kennis van de opbouw van MyTec

  • heeft kennis van multidisciplinair opleiden in MyTec (W, E, AOT)

  • heeft kennis over de organisatie en niveaus van het mbo

  • heeft kennis van leermethodieken in CGO – MyTec en kan deze toepassen

  • is bekend met eigen taken en uitdagingen t.a.v. het praktijk-opleiden

  • is bekend met het MyTec professional profiel

  Vaardigheden:

  Deelnemer past effectieve communicatie toe, waaronder:

  • het voeren van begeleidings- en voortgangsgesprekken (met student en BPV begeleider van school)

  • het voeren van evaluerende gesprekken (feedback en reflectie)

  • deelnemer heeft geoefend met instructie (multidisciplinair)

  • deelnemer heeft geoefend met coaching

  Productie:

  • deelnemer produceert een aantal werkbare opdrachten voor de BPV (diverse niveaus)

  • multidisciplinaire opdrachten

  • vakopdrachten (W, E, AOT)

  Deelnemers waarderen de training met een 8,5!

  Cas Rustemeijer

  Maintenance Mechanic

  (Albemarle Catalysts)

  Voor Albemarle biedt de training betere houvast hoe om te gaan met stagelopers en het begeleiden van hen. Omdat we nu beter weten waar ze voor komen en wat ze verwachten, kunnen wij ze dus beter begeleiden tijdens de stage. Dit draagt ook bij aan de motivatie om de begeleiding te doen en met dat enthousiasme hebben wij weer meer kans om de stagelopers te behouden voor ons bedrijf als ze gaan werken.

  Voor mijzelf was het ook weer even een opfrismoment: je weet weer goed hoe de opleiding in elkaar zit en concreet wat je aan opdrachten kan meegeven aan de studenten.

  Gerard Hofmeijer

  Coördinator leren en ontwikkelen

  (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

  De training geeft goede handvatten om de studenten te begeleiden. De inhoud is heel praktisch en bruikbaar. HHNK is dit jaar voor het eerst aangesloten bij de stichting MyTec-Bedrijven en het is mooi om te zien dat tijdens de training veel gedeeld wordt.

  Wat voor soort opdrachten gebruik je en hoe werkt dat precies. In de training leren de deelnemende bedrijven zo dus ook veel van elkaar.

  Tycho Achten

  Operator

  (HVC Groep)

  Ik heb veel aan de training gehad en ben blij dat ik deze heb kunnen volgen. Vooral over het onderwerp “communiceren met studenten” heb ik veel geleerd. Zaken zoals goed letten op “als ik iets zeg komt het dan aan wat ik bedoel?” en “goed checken of iemand het begrepen heeft”. Ook de manier waarop je de verantwoordelijkheid bij de stagiair kunt leggen en hen zo het gevoel geven dat ze er toe doen. Je bent als begeleider vooral iemand die hen zelf moet laten nadenken en de goede richting ophelpen, niet alles voorkauwen dus.

  Belangrijk is wel dat je als begeleider je  verwachtingen helder maakt zodat de stagiaires weten waar ze aan toe zijn. Je merkt ook dat je veel al goed doet zoals oprechte interesse tonen in de stagiairs en ze op hun gemakt stellen. Tijdens de training leer je ook van elkaar. Vanuit HVC zaten we bijvoorbeeld met meerdere collega’s en dat is zeker waardevol. Er was ook iemand van Nuon aanwezig die al veel jaren ervaring heeft met stagiaires, het was zeker leerzaam om ervaringen mee uit te wisselen.